Dedno pravo

  • Za vas sestavimo predporočne pogodbe, oporoke, pogodbe o preužitku, pogodbe o dosmrtnem preživljanju in dednopravne izročilne pogodbe,
  • zastopamo vas pri uveljavljanju pravice do dedovanja v okviru zapuščinskega postopka pred sodiščem,
  • uveljavljamo dednopravne zahtevke v pravdnih postopkih v zvezi z zapuščino,
  • zastopamo dediče kot skrbnike zapuščine,
  • svetujemo v vseh ostalih dedno pravnih zadevah.