Družinsko pravo

Dodelitev otrok in stiki z otrokom po razvezi, centri za socialno delo, sodna praksa, neučinkovita sodišča, problemi z delom izvedencev,… so na prvi pogled preproste stvari, ki  lahko postanejo neskončno zapletene. Žal smo obravnavali tudi primere, ko celo sodišča grobo kršijo osnovne pravice strank ter celo mladoletnih otrok. Svetovali vam bomo, kdaj je potrebno popuščati in kdaj se je potrebno boriti ter na kakšen način.

Pred razvezo zakonske zveze ali po razvezi zakonske zveze je na vrsti delitev premoženja, pridobljenega v času trajanja zakonske zveze.

Postopek je kompleksen, sodna praksa obsežna in glede posameznih vprašanj tudi neenotna, zato je sodelovanje/svetovanje odvetnika v posameznih fazah teh postopkov nujno.

  • Sestavljamo predloge za sporazumno razvezo zakonske zveze,
  • pripravimo razvezne tožbe in zastopamo naše stranke v postopkih pred sodišči,
  • sestavimo sporazume o delitvi skupnega premoženja zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev,
  • svetujemo in sestavimo sporazume o preživljanju otrok in zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev,
  • pripravimo sporazume o preživljanju zakonca, ki po razvezi nima sredstev za preživljanje,
  • zastopamo v sporih o ugotavljanju in izpodbijanju očetovstva,
  • sestavimo sporazume zakoncev o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema,
  • zastopamo v vseh zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in otroki,
  • svetujemo in zastopamo pred in ob razgovorih na pristojnih Centrih za socialno delo.