Evropsko sodišče za človekove pravice

Vlaganje pritožb zaradi kršitve pravice do sojenja v razumnem roku in ostalih pravic iz Evropske konvencije o človekovih pravicah ter še posebej varstvo pravic otrok iz Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic.