Pogodbeno pravo

Velja načelo, da je bolje preprečiti, kot zdraviti. Številni primeri v Sloveniji (Orion, Zbiljski Gaj,..) dokazujejo, da je dober odvetnik še vedno veliko cenejši kot poceni pogodba. Ljudje pred sklepanjem pogodbe pogosto ne gredo na posvet k odvetniku, na koncu pa se  zgodi, da so žrtev goljufov ali zvitih poslovnežev in žal pridejo k odvetniku šele, ko je prepozno za rešitev nastale situacije – so že brez hiše, stanovanja,… in tudi brez denarja. Dober odvetnik bo pri sklepanju pogodbe poskusil narediti vse, da obvaruje svojo stranko pred morebitnimi (predvidljivimi) negativnimi posledicami sklenitve take pogodbe.

Pogosto so pogodbe napisane tako slabo in nepopolno, da so odlična podlaga za spore in neskončno pravdanje na sodišču o tem, kaj je kdo v resnici mislil in hotel – natančen pregled pogodbe ob predhodni seznzanitvi z relevantnimi dejstvi lahko take postopke prepreči ali vsaj zelo skrajša.

Poznamo veliko primerov, ko sicer odlični direktorji prezrejo najrazličnejše pravne pasti nasprotnih strank in pogodbe podpisujejo brez predhodnega posveta z odvetnikom z namenom, da privarčujejo nekaj denarja – škoda pa se potem lahko meri v milijonih…

  • Sestavljamo in svetujemo pri sestavi kakršnihkoli pogodb (tudi individualnih pogodb z vodstvenim kadrom ipd.),
  • pravno preverjamo posredovane pogodbe,
  • zastopamo stranke v postopkih uveljavljanja pravic in sporih, nastalih iz sklenjenih pogodb.