Ustavno pravo

  • pripravimo ustavne pritožbe in
  • sestavimo predloge za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov pred Ustavnim sodiščem RS.