Davčno pravo

Zaradi obsežnosti in zahtevnosti davčne zakonodaje davčni zavezanci pogosto potrebujejo pomoč že pri samem načrtovanju poslov, saj davčni vidik posla močno vpliva na končno odločitev o načinu njegove izvedbe. Pomoč svetovalcev poiščejo tudi v postopkih davčnega nadzora in glede interpretacije davčne zakonodaje pri vsakodnevnem poslovanju.

Davčno področje pokrivamo s pomočjo zunanjih sodelavcev, ki so ustrezno strokovno usposobljeni in specializirani za predmetno področje.

  • Nudimo davčne nasvete glede davka na promet z nepremičninami, davka na dediščine in darila,
  • stranke v primeru različnih pogodb oziroma transakcij zastopamo v davčnem postopku ter pri davčni izterjavi,
  • izdelamo strokovna mnenja na vseh davčnih področjih ( DDV, dohodnina, davek od dohodkov pravnih oseb in druga davčna področja ),
  • izvršimo diagnostični davčni pregled ( pregled pravilnosti izpolnjevanja davčnih obveznosti ),
  • zastopamo vas pred davčnimi organi in sodišči,
  • opravimo celovit pravni pregled družbe , pri čemer izpostavimo sporne zadeve ter jih pomagamo odpraviti,
  • svetujemo in uredimo strukturo podjetja in način poslovanja, ki omogoča davčno optimalno poslovanje.