Gospodarsko pravo

  • Ustanavljamo vse vrste družb v Sloveniji in tujini,
  • sestavljamo vse vrste pogodb, preverjanje pogodbenih partnerjev,
  • preverjamo tveganost posameznega posla in poslovanja s posameznimi podjetji,
  • nudimo kompletno pravno vodenje in servis gospodarskih družb (delovnopravna razmerja z delavci, sestavljanje pogodb, izterjave, organizacija projektov,…),
  • pripravljamo gradivo in vodimo oziroma zastopamo naše stranke na skupščinah d.o.o. in d.d.,
  • pripravljamo predloge sklepov za skupščino in nadzorni svet,
  • sestavljamo pogodbe o prodaji poslovnih deležev in brezplačnih odsvojitvah poslovnih deležev,
  • zastopamo podjetja pred sodišči in drugimi organi ( inšpekcijskimi nadzori ),
  • svetujemo in zastopamo stranke v sodni izterjavi dolgov,
  • svetujemo pri prostovoljni likvidaciji družb.