Izvršilni postopki

Imate terjatev, pa je ne morete izterjati? Ali pa nimate možnosti »izbrskati« podatkov o dolžnikovem premoženju, ki ga skriva, ali ga je prepisal na svojce? Je dolžnik prenehal poslovati ali je bil izbrisan iz sodnega registra oz. AJPES-a? Velikokrat se zgodi, da zaradi zapletenih predpisov ne znate formalno pravilno sestaviti ustreznega izvršilnega predloga ali nadaljevati postopka po prejetem ugovoru dolžnika zoper sklep o izvršbi.

  • Pripravimo izračun zakonskih zamudnih obresti in ugotovimo dejansko višino terjatve,
  • sestavimo/pošljemo dolžniku zadnji opomin pred izvršbo oziroma tožbo,
  • sestavljamo in vlagamo elektronske izvršilne predloge na podlagi verodostojnih listin (računov, IOP ipd.) in izvršilnega naslova,
  • v izvršilnih postopkih vas zastopamo kot upnike ali dolžnike,
  • opravimo poizvedbe o dolžnikovem premoženjskem stanju (o transakcijskih računih, o zaposlitvi, o lastništvu motornih vozil, o nepremičninah, o vrednostnih papirjih,…)
  • zastopamo in svetujemo v postopkih za zavarovanje terjatev upnikov s prehodnimi in začasnimi odredbami.