Pravo intelektualne lastnine

  • Svetujemo pri pravnih vprašanjih s področja prava znamk, modelov, patentov in geografskih označb blaga ter avtorskega prava,
  • izvajamo postopke za zaščito intelektualne lastnine,
  • zastopamo stranke v sporih, ki se nanašjo na kršenje pravic s področja intelektualne lastnine,
  • sestavljamo pogodbe o prenosih pravic intelektualne lastnine.