Prisilne poravnave in stečaji

  • Svetujemo v stečajnih postopkih ter postopkih prisilne poravnave in likvidacije,
  • sestavljamo predloge za začetek stečajnega postopka in postopka prisilne poravnave,
  • prijavljamo terjatve upnikov v postopku stečaja in prisilne poravnave,
  • naše stranke zastopamo v drugih postopkih, povezanih s stečajnimi postopki in postopki prisilne poravnave.